przyjaciele

Dystansuj się do ludzi nastawionych negatywnie, gdyż obniżają oni Twoją motywację i Twoje ambicje.

Stwarzaj natomiast przestrzeń w swoim życiu, do której zapraszaj ludzi nastawionych pozytywnie.
Otaczaj się ludźmi, którzy wierzą w Twoje marzenia, popierają Twoje pomysły i ambicje, gdyż oni wzmacniają w Tobie to co najlepsze.