Zen Coaching


Czym jest Zen Coaching?​


ZEN

jest powracaniem do swojej prawdziwej natury, skierowaniem swojej uwagi na tu i teraz. Jest życiem w teraźniejszości, doświadczaniem i przeżywaniem świata w pełni, przyjmowaniem wszystkiego co jest  takim, jakie to jest. Jest życiem w ciekawości i stanie „nie wiem”. Jest drogą do pytania siebie, kim naprawdę jesteśmy i poznawania siebie z chwili na chwilę.

COACHING

jest wspieraniem rozwoju poprzez odnajdywanie ważnych życiowych celów i odkrywanie własnych, wewnętrznych zasobów, umożliwiających ich realizację. Jest partnerską relacją opartą na szacunku, umiejętności słuchania oraz zadawania ważnych pytań. Jest towarzyszeniem podczas odnajdywania odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania i poszukiwaniem dróg prowadzących do spełnienia, harmonii i satysfakcji. 

ZEN COACHING

jest prostym i pełnym mocy podejściem do coachingu i do życia. Wspiera nas w zrozumienia nas samych i w powracaniu do naszej prawdziwej natury, wzrastaniu jako ludzkie istoty, działaniu w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami.


Początkiem tej drogi rozwoju jest nasze naturalne pragnienie, by w pełni być sobą, żyć autentycznie, prawdziwie i tak budować nasze relacje ze sobą i całym światem.


Jako podejście coachingowe łączy skupienie na formułowaniu i skutecznym osiąganiu celów ​z głębokim skupieniem na naszym wnętrzu, na kontakcie z ciałem i oddechem, praktyce uważności i głębokiej autorefleksji.

Powracanie do tego kim naprawdę jesteś

Zen Coaching jest zarówno podejściem do coachingu, jak i drogą do świadomego, kreatywnego życia. Daje dostęp do prostych, bardzo mocnych wglądów i narzędzi do wspierania siebie i innych w powracaniu do naszej prawdziwej natury i życia w zgodzie z nią.

Zen Coaching wspiera uznanie naszej wrodzonej siły, spokoju i pełni. Pomaga zobaczyć, objąć i przetransformować depresję, wstyd, poczucie winy, strach, samotność, brak poczucia wartości i inne trudne emocje.

Pomaga nam pełniej wyrazić naszą indywidualność w codziennym życiu. Sprzyja poczuciu, że życie jest przygodą, ciekawością i odkrywaniem – również wtedy, gdy chodzi o ciekawość wobec naszych problemów i trudnych emocji. Wspiera głębsze, bardziej autentyczne i pełne miłości połączenie ze sobą i z innymi.


Co daje Zen Coaching?


Pozostawanie w otwartości na swoje doświadczenie nawet gdy jest ono trudne.


Głęboki, prawdziwy kontakt ze sobą i z innymi ludźmi, w oparciu o autentyczność i prawdę.


Dostęp do wewnętrznej mądrości, intuicji,  kreatywności. Czerpanie ze swoich zasobów.


Świadomość i uważność z chwili na chwilę, tu i teraz. Bycie i życie w obecności.


Zmianę na najgłębszym poziomie, stworzenie innych możliwości reagowania i działania, nie na włączonym autopilocie.


Przekroczenie wewnętrznych uwarunkowań i ograniczających wzorców, objęcie całości siebie i swojego doświadczenia.


Wolność i przestrzeń, by żyć w zgodzie z sobą w spokoju i przepływie, w akceptacji tego, co jest.


Pomaga odkryć na nowo, kim jesteśmy i za czym tęsknimy. Jego celem jest świadome, pełne sensu i radosne życie.

Jeszcze więcej o Zen Coachingu przeczytasz tutaj.